Home

Burgerinitiatief voor inclusieve buurtontwikkeling in Zeist

Ons doel is het ontwikkelen van kleinschalige inclusieve buurten voor meerdere generaties en functies, waar zorg voor elkaar, plezierig wonen en sociaal-maatschappelijke bedrijfsactiviteiten samenkomen.

We streven naar een levendige, duurzame en gezonde buurt vanuit een brede spirituele mensvisie, waar deeleconomie heel gewoon is, net als ecologisch terreinbeheer en groene energie.

Vereniging Azarias Buurtontwikkeling heeft na 1,5 jaar voorbereiding op 21 februari 2018 Coöperatie Nieuw Veldheim opgericht om de herontwikkelingslocaties Veldheim, Stenia en Peronnik aan te kopen en vervolgens te transformeren naar duurzame, inclusieve buurten. Deze locaties liggen aan de Utrechtseweg 69, 86 en 119 in Zeist en behoren tot de Stichtse Lustwarande. De Stichtse Lustwarande strekt zich uit van de Bilt tot Rhenen en kent meer dan honderd buitenplaatsen en landgoederen langs de zuidwestelijke rand van de Utrechtse Heuvelrug.

We hopen u te interesseren om mee te doen. Op 29 juni 2018 hebben we een indicatief bod  uitgebracht en voor 13 augustus zullen we een definitief bod uitbrengen.

Coöperatie Nieuw Veldheim verkoopt daartoe voorkeursrechten voor 89 woningen die we gepland hebben en sluiten daarnaast (bank)leningen af voor de aankoop. Op deze website leest u meer over ons burgerinitiatief tot inclusieve buurtontwikkeling.