Home

Burgerinitiatief inclusieve buurtontwikkeling in Zeist

kleinschalige inclusieve buurten voor meerdere generaties:

  • waar zorg voor elkaar, plezierig wonen en sociaal-maatschappelijke bedrijfsactiviteiten samenkomen vanuit een brede spirituele mensvisie
  • waar deeleconomie heel gewoon is net als ecologisch terreinbeheer en groene energie.

Coöperatie Nieuw Veldheim is op 21 februari 2018 opgericht om de herontwikkelingslocaties van oud-Zonnehuizen in Zeist te transformeren naar inclusieve buurten in de geest van prof. Bernard Lievegoed en heeft daartoe gerenomeerde organisaties en particulieren aangetrokken. Voor de realisatie van dit plan zijn voorkeursrechten verkocht voor woningen en bedrijfsruimten op de drie locaties. Er is in het plan ruimte voor sociaal maatschappelijke organisaties die gelieerd zijn aan zorg en onderwijs, zoals gezinshuizen, (zorg)opleidingen, kindertherapeuticum, leer-restaurant, zorg & onderwijs, ouderenzorg, ateliers en ambachtelijke werkplaatsen.

Inmiddels is bekend dat wij de koper niet geworden zijn. We wachten af of we nog zaken kunnen doen met de koper. Als de Zonnehuizen locaties definitief niet doorgaan, gaan we op zoek naar andere geschikte locaties. 

Doe mee

Zijn bewuste leefstijl, gemeenschap en inclusie belangrijk van u, ondersteun dan dit burgerinitiatief!

  • Word lid van Coöperatie Nieuw Veldheim (€150 per jaar en eenmalig € 250 instapkosten) en koop een voorkeursrecht voor een woning en/of bedrijfsruimte op 1 van de 3 locaties (u kunt er evt. meer kopen en deze weer doorverkopen met 3% winst indien u er niet zelf wilt komen wonen/werken);
  • Geef een schenking en/of renteloze lening om dit bijzondere burgerinitiatief te helpen slagen;
  • Geef een lening van 1% (vanaf €10.000)

Alle leners en schenkers die dat wensen, ontvangen hun overgeboekte lening of voorkeursrecht terug. De overigen wachten op nieuwe kansen.

Op deze website leest u meer over ons burgerinitiatief tot inclusieve buurtontwikkeling.