Azarias buurtontwikkeling

Wat we doen 

Vereniging Azarias Buurtontwikkeling werkt sinds september 2016 aan het realiseren van ecologische inclusieve buurten in Zeist, waar meerdere generaties en doelgroepen wonen, samenleven, leren en werken vanuit een bewuste mensvisie.

Inclusie is een begrip dat de laatste jaren steeds vaker opduikt. Het betekent zoveel als erbij horen, keuzes hebben, respectvol met elkaar omgaan, toegankelijk en meedoen in de samenleving.

Opgave tot inclusieve samenleving

In een Azariasbuurt staat eigen regie en zorg voor elkaar, de gemeenschap en de leefomgeving centraal. Daarmee ontstaat er een sociale, schone, groene en veilige buurt. Daarnaast wil de buurt een broedplaats zijn voor initiatieven die bijdragen aan het bevorderen van de zorgzame inclusieve samenleving.

In 2016 heeft Nederland het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd met als doel dat personen met welke handicap dan ook, ‘op voet van gelijkheid met anderen participeren in de samenleving’: de inclusieve samenleving. Iedere gemeente, ook Zeist, heeft van de overheid de opgave gekregen om dit VN-Verdrag middels gemeentebeleid handen en voeten te geven. Op 16 mei jl. organiseerde de gemeente Zeist een kick-off bijeenkomst over de inclusieve samenleving met toegankelijkheid als belangrijk thema. Azarias Buurtontwikkeling was daarbij. Zij hoopt met haar initiatieven het VN-verdrag handen en voeten te geven en Zeist op de kaart te zetten!

Bod op oud-Zonnehuizen locaties  

Azarias Buurtontwikkeling heeft na 2 jaar voorbereiding op 21 februari 2018 Coöperatie Nieuw Veldheim opgericht om de herontwikkelingslocatie Veldheim in Zeist aan te kopen en te transformeren naar een duurzame buurt. Toen de locatie te koop kwam bleek deze alleen te koop in een trio samen met Stenia en Peronnik. Toen is besloten voor alle drie de locaties te gaan. Ze liggen alle drie aan de Utrechtseweg op resp. nr. 69, 86 en 119 en behoren tot de Stichtse Lustwarande aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug. Architecten hebben eerste ontwerpschetsen gemaakt en deze zijn met de omwonenden van Veldheim en Stenia besproken. In deze plannen is plaats voor diverse soorten woningen en maatschappelijke organisaties (ongeveer 100). Er is ruimte voor sociaal maatschappelijke organisaties die gelieerd zijn aan zorg en onderwijs, zoals gezinshuizen, (zorg)opleidingen, kindertherapeuticum, leer-restaurant, zorg & onderwijs, ouderenzorg, ateliers en ambachtelijke werkplaatsen.

Coöperatie Nieuw Veldheim heeft het plan om de huidige locaties te transformeren naar inclusieve buurten in de geest van prof. Bernard Lievegoed en heeft daartoe reeds gerenomeerde organisaties en geïnteresseerde particulieren aangetrokken.

Op 29 juni 2018 heeft de Coöperatie een indicatief bod gedaan en op 13 augustus is een definitief bod uitgebracht. Helaas zijn we niet de koper geworden. Er is contact gezocht met de koper om te onderzoeken of we wellicht een deel van onze plannen kunnen realiseren.

Het waarom

Initiatiefneemster Alexandra Buijsman: ”Het gaat erom de functies wonen, werken en zorgen samen te brengen in levendige buurten met een voorbeeldfunctie voor de samenleving. We houden het gedachtegoed levend, van waaruit professor Bernard Lievegoed (oprichter van Zonnehuizen in 1931) en zijn vrouw Nel Schatborn (directeur van Zonnehuizen tot 1976) samen met de begeleiders vele  honderden kwetsbare kinderen ondersteund hebben. Door deze bijzondere locaties te transformeren naar inclusieve zorgzame buurten, bouwen we voort op de historie van aandacht voor elkaar en de omgeving in de ruimste zin van het woord. Lievegoed noemde dat bouwen aan een helende omgeving voor de samenleving. Dat is de opgave voor Azarias Buurtontwikkeling. Mocht het niet lukken onze plannen te realiseren op deze locaties, dan gaan we op zoek naar een andere plek in of rond Zeist.