Lidmaatschap / voorkeursrecht

Om een opstal te kunnen kopen of huren op één van de locaties Veldheim, Stenia en Peronnik te Zeist, dient u lid te worden van de Coöperatie Nieuw Veldheim.

Procedure lidmaatschap Coöperatie Nieuw Veldheim                 

Dit voorstel is voorgelegd aan de ALV en goedgekeurd op 8 april 2018.

Stap 1. Lidmaatschap

Lid worden van Coöperatie Nieuw Veldheim is nodig als u een woning of bedrijfspand wil kopen of huren op één van de herontwikkelingslocaties: Veldheim, Stenia of Peronnik, c.q. aan de Utrechtseweg 69, 86 of 119 in Zeist.

Middels het formulier Aanmelding persoonlijk Lidmaatschap voor een woning en middels het Aanmelding Lidmaatschap rechtspersoon voor een bedrijfsruimte gaat u akkoord met de Statuten van coöperatie Nieuw Veldheim, het Huishoudelijk Reglement (incl. missie, visie en doelen) en met de incasso van een eenmalig inschrijfgeld en een jaarlijkse contributie.

De hoogte van het eenmalige inschrijfgeld € 250 en de jaarlijkse contributie € 150 p.j. is vastgesteld door de ALV op 8 april 2018. De bedragen gelden voor 2018. Met deze gelden worden de lopende kosten gedekt voor o.a. het ontwikkelen van de woningen en bedrijfsruimten op Veldheim, Stenia en Peronnik tot aan de verkoop hiervan, exclusief de grond.

Via het aanmeldingsformulier vindt tevens een belangstelling-registratie plaats voor een opstalnummer dat op de tekeningen te vinden is. Deze keuze is nog niet bindend.

U bent lid als het bestuur van Coöperatie Nieuw Veldheim uw aanmelding heeft geaccepteerd. U ontvangt dan een ledenovereenkomst als bewijs van inschrijving.

Stap 2. Overeenkomst Voorkeursrecht

Als lid koopt u één of meer voorkeursrechten voor een uniek opstalnummer. Ieder opstalnummer wordt maar één keer uitgegeven. Een voorkeursrecht wordt alleen verkocht aan de leden van de coöperatie.

De hoogte van het voorkeursrecht is vastgesteld door de ALV op 8 april 2018: €200 per m2 vloeroppervlak van de opstal. Voor ruimten met een maatschappelijk doel geldt: €100 per m2 vloeroppervlak of meer als u dat kunt betalen.

Door te klikken op de link verkochte voorkeursrechten kunt u zien voor welke opstallen voorkeursrechten verkocht zijn. We updaten deze lijst zo vaak als nodig. Indien een opstal dat uw belangstelling heeft, al vergeven is, kunt u contact opnemen met Alexandra Buijsman, 06 3098 5446, omdat sommige voorkeursrechten gekocht zijn aan partijen die het project willen ondersteunen en bereid zijn dit te ruilen voor een ander voorkeursrecht.

Het document Toelichting voorkeursrechten Nieuw Veldheim geeft meer informatie. Middels één van onderstaande documenten:

schrijft u zich in voor één of meer opstallen. Dit is pas geldig, als u lid bent van de coöperatie en het document is ondertekend door twee leden van het bestuur.

Met de inkomsten van de voorkeursrechten wordt een belangrijk deel van de aankoopsom gegarandeerd. Coöperatie Nieuw Veldheim heeft op 29 juni 2018 een indicatief bod gedaan op de 3 herontwikkelingslocaties. Zij doet op maandag 13 augustus a.s. een definitief bod. Daarna staan er 2 opties open:

  • Als het bod geaccepteerd wordt, worden de voorkeursrechten en leningen gebruikt voor de 10% aanbetaling van het aankoopbedrag.
  • Indien er geen overeenstemming bereikt wordt over het bod, vervallen de toezeggingen voor de leningen en voorkeursrechten. Reeds betaalde bedragen worden teruggestort.

Stap 3. Koop-aanneemovereenkomst of huurcontract woning en/of bedrijfsruimte

Kopen

Nadat de locaties aangekocht, de bestemming gewijzigd is en de tekeningen definitief geworden zijn, wordt de woning/bedrijfsruimte nogmaals getaxeerd en de koopsom wordt vastgesteld. Daarna krijgt de koper van het voorkeursrecht van de opstal deze als eerste aangeboden. Is deze naar de zin, dan sluit de koper een koop-aanneemovereenkomst voor de gekozen woning/bedrijfsruimte.

Zo niet, dan kan de houder van een voorkeursrecht deze doorverkopen of laten terugkopen aan de coöperatie (tegen dezelfde prijs als waar het voor gekocht is).  Zodra de koop-aanneemovereenkomst gesloten is, sluit de koper een overbruggingshypotheek en betaald in ongeveer 4 termijnen (bouwdepot) de koopsom. Het reeds betaalde voorkeursrecht (het oorspronkelijke bedrag volgens de verkooplijst van de coöperatie) wordt in mindering gebracht op de koopsom.

De keuze voor een bijzondere keuken en/of aparte badkamer kunnen in overleg en tegen meerkosten meegenomen worden door de uitvoerend aannemer. Verdere aankleding, zoals vloerbedekking en muurbekleding, worden zelf gekozen, bekostigd en aangelegd.

Huren

Nadat de locaties aangekocht en de tekeningen definitief geworden zijn, sluit de huurder een huurovereenkomst met de coöperatie voor de gekozen woning/bedrijfsruimte. Het reeds betaalde voorkeursrecht (het oorspronkelijke bedrag volgens de verkooplijst van de coöperatie) wordt verrekend met de huurprijs.