Organisatie Nieuw Veldheim

Nieuw Veldheim is opgericht door 3 bestuursleden van vereniging Azarias Buurtontwikkeling op 21 februari 2018 met als doel om locaties in en rond Zeist aan te kopen voor herontwikkeling tot duurzame en inclusieve buurten.

De gekozen rechtsvorm is een coöperatie. Daarmee dienen we het beste het doel, samen met onze leden inclusieve buurten realiseren. De bestuursleden kennen elkaar en zijn alleen gezamenlijk bevoegd (minimaal 2 bestuursleden, het zgn. vier ogenprincipe).

Het bestuur zet de koers uit en bereid besluiten voor die door de leden in de ALV hun goedkeuring krijgen. Daarna voert zij deze uit. De penningmeester ziet toe op de naleving van de genomen besluiten. Het bestuur doet haar werk tot nu toe onbezoldigd.

Er is een administratieve organisatie (AO) ingericht. Klik op het AO document en u vindt daar een nadere uitwerking. De gegevens van transacties en relaties worden vastgelegd in een boekhoudprogramma en alle transacties worden met getekende contracten vastgelegd. Onze externe, erkende accountant ziet toe op naleving van de AO en maakt de jaarrekening op. Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. In het document privacy verklaring Nieuw Veldheim kunt u hier meer over lezen.

Het bestuur van Nieuw Veldheim laat zich adviseren voor een erkend makelaar, notaris, jurist, fiscalist, belastingadviseur, bouwkundigen, architecten, adviseurs en een landschapsarchitect.

Coöperatie Nieuw Veldheim is lid van:

  • LSA, een Landelijk netwerk van Samenwerkende Actieve bewonergroepen en coöperaties (vereniging)
  • Beter Zeist, met aandacht voor burgerinitiatieven, inspraak, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimte en verantwoorde bouw in Zeist (stichting)
  • Omzien naar elkaar, een netwerk van burgerinitiatieven

Met alle leden en mogelijke samenwerkingspartners vindt een persoonlijke kennismaking plaats bij aanvang van de relatie. Het bestuur houdt een lijst bij van haar leden met NAW gegevens en van organisaties vraagt zij een kvk uittreksel. Organisaties zijn Nederlands, staan goed bekend en komen veelal vanuit het eigen netwerk. Bij onbekenden doen we onderzoek naar de integriteit.

Bij mogelijke integriteitsrisico’s worden relaties uitgebreider onderzocht (businessplan en jaarrekening) en mogelijk niet geselecteerd of geweigerd. Hiervan wordt een lijst bijgehouden met naam bedrijf, naam contactpersoon, mailadres en telefoonnummer.

Bij ongeregeldheden of ongebruikelijkheden van een transactie wordt navraag en nader onderzoek gedaan. Dit is vastgelegd in een procedure.

Voor meer informatie zie statuten coöperatie Nieuw Veldheim en het Huishoudelijk reglement.