Schenking of lening

Bent u enthousiast over dit project en wilt u dit financieel ondersteunen, dan kan u een bedrag schenken of renteloos lenen aan de coöperatie. Alle bedragen zijn welkom.

  • Een schenking kan overgemaakt worden naar NL05 TRIO 0391 2270 41 t.n.v. Azarias Buurtontwikkeling. Indien u 5 jaar schenkt, kunt het bedrag volledig aftrekken van de belasting. Het formulier hiervoor vindt u op www.azariasbuurt.nl
  • Voor een lening van particulieren is er een formulier Leenovereenkomst particulier beschikbaar. Die kunt u downloaden, invullen, scannen en mailen naar info@nieuwveldheim.nl Voor het verstrekken van een lening hoeft u geen lid te zijn van de coöperatie. Wij zullen uw naam en mailadres, indien u dit wenst, gebruiken om u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen (via de nieuwsbrief).
  • Voor een lening vanuit bedrijven en stichtingen is er een ander formulier beschikbaar: Leenovereenkomst bedrijven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@nieuwveldheim.nl of bellen met Alexandra Buijsman, 06 3098 5446